Inschrijven Hanzepark Lelystad

Bent u geïnteresseerd in comfortabel, veilig en vertrouwd wonen in Hanzepark te Lelystad? We houden u graag op de hoogte.

U kunt zich vrijblijvend als belangstellende inschrijven, dan informeren wij u via digitale nieuwsbrieven. Ook ontvangt u dan een uitnodiging voor de informatieavond, die we te zijner tijd gaan organiseren.

SliM in Lelystad vrijblijvende inschrijving

Privacy

SliM Appartementen gaat zorgvuldig om met gegevens van haar (toekomstige) bewoners. Uw gegevens worden uitsluitend door ons gebruikt om u op de hoogte te stellen van ontwikkelingen rondom dit appartementencomplex en u uit te nodigen voor informatiebijeenkomsten en bewonerspanels. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw toestemming aan derden verstrekt.